Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen

 

Carsten Kaltoft, formand.

 

Brian Rasmussen, næstformand.

 

Hans Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem.

 

Rune Andersen, kasserer.

 

 

 

Torben Tingkær, revisor.

 

Gitte Dyreborg, revisor.

Forenningen

Odense Bueskytteklub

CVR: 30440250